Биологични продукти за поддръжка на мазниноуловители


Мазниноуловителите задържат излишъка от мазнини и възпрепятстват преминаването им в канализацията в ресторанти, столове и предприятия от ХВП.

Те задържат също остатъци от месо, картофи и картофени обелки, мляко, остатъци от други храни.

Основният проблем е бавното разграждане и отмиване на мазнините и другите органични продукти, което води до образуване на покритие („пяна”) и формиране на неприятни миризми. Отделянето на тази „пяна” става чрез изпомпване, което е неприятна
операция, струваща пари и време, а залповото преминаване на мазнини в пречиствателната станция води и до плащане на глоби.

 


 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни