Биологични продукти за поддръжка на септични ями и отходни системи

Разгледайте брошура "Биологично почистване на септични ями" hmi® bioforce SEP [PDF] 


 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни