HMI® SUPERSEPT

Висококонцентриран дезинфекциращ препарат срещу плесени, гъбички, бактерии

АВ: Диалкил диметил амониев хлорид.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Батерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно действие. 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: За ръчно и машинно почистване и дезинфекция на миещи се повърхности в областта на:

  • Хуманната медицина – лечебни и здравни заведения, детски заведения;

  • Хранително-вкусовата промишленост: повърхности, влизащи в контакт с храни (оборудване, поточни линии и инсталации, хладилни съоръжения), обекти за производство и търговия с храни, заведения за обществено хранене;
     
  • Фармацевтичната, текстилната, козметичната промишленост;
  • Ветеринарната практика работни помещения за животни и птици, люпилни станции и инвентар в тях, моторни превозни средства за животински хранителни и технически продукти и суровини;
  • Дезинфекция на плувни басейни, транспортни средства и др.

Не съдържа хлор.
Концентрация на работен разтвор: 0,05 - 0,5 %.

 

Разфасовки:   Туба 5 L;
   Бутилка 1 L.

Изтегли PDS

Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни