CETRIDINE® EXTRA K CE

Високоефективен течен концентрат без алдехиди за високостепенна дезинфекция и почистване на вътрешни и външни повърхности на кувьози и външни повърхности на медицинска апаратура

АВ: Дидецилдиметиламониев хлорид, N-(3-аминопропил)-N-додецил-пропан-1,3-диамин.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Препаратът е с бактерицидно (вкл. MRSA - EN 13727), туберкулоцидно (EN 14348), фунгицидно (Candida albicans - EN 13624) и вирусоцидно (Richtlinie des Bundesgesundheitsamtes und der Deutschen Vereinigung zur Bekaempfung der Viruskrankheiten - HBV/HIV, Papova virus, H1N1- EN 14476) действие.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: CETRIDINE® Extra K СЕ е препарат за почистване и високостепенна дезинфекция на повърхности на оборудване, външни и вътрешни стени на кувьози, повърхности на медицинска апаратура (ехографи, рентгенова апаратура, електрокардиографи, апаратура за функционална диагностика, физиотерапевтична апаратура и др.).
 

Разфасовки:  Бутилка с дозатор 1 kg;
   Туби 5 kg, 10 kg.

Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни