HMI® HYGIENE CE

Високоефективен, екологичен, прахообразен концентрат, без фосфати, за високостепенна предстерилизационна дезинфекция

С лек и фин аромат, и отлични почистващи свойства.

АВ: Натриев перкарбонат; N, N,-етиленбис [N-ацетилацетамид] (тетра ацетил етилен диамин).

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: HMI® HYGIENE СЕ има бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно (HIV/HBV) действие.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 • Високостепенна предстерилизационна дезинфекция на хирургични и стоматологични инструменти.
   
 • Дезинфекция и почистване на всички видове миещи се повърхности на медицинска апаратура и машини (вкл. фризьоро-козметично оборудване и инструментариум).
   
 • Дезинфекция и почистване на лабораторна стъклария.
   
 • Подходящ за дезинфекция и почистване на хирургично бельо.
   
Разфасовки:  Пластмасова кутия 400 g; 
   Пластмасова кофа 5 kg.

Изтегли PDS


 

 

Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни