HMI® PEROSTER CE

Прахообразен концентрат за високостепенна дезинфекция/стерилант. Високоефективен, без фосфати.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Натриев перкарбонат; N, N,-етиленбис [N-ацетилацетамид] (тетра ацетил етилен диамин).

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: HMI® PEROSTER CЕ има бактерициден (EN 13727, EN 14561, EN 13697), вкл. микобактерициден (M.terrae, M. avium - EN 14348, EN 14563), фунгициден (C. albicans, Aspergillus niger - EN 13624, EN 14562), вирусоциден (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, HBV, HCV and HIV, Vaccinia, Rota, H5N1 and H1N1 - EN 14476) и спороциден (B. subtilis, B. cereus - EN 14347, EN 13704) спектър на действие.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 

  • Почистване и дезинфекция на медицински инструменти, оборудване, уреди, вътрешни и външни повърхности на кувьози.
     
  • Високостепенна дезинфекция на твърди и гъвкави ендоскопи, термолабилно оборудване и анестезиологична апаратура.

HMI® PEROSTER CE не атакува неръждаема стомана, каучук, пластмаса, плексиглас и др.
 

Разфасовки: Пластмасова кутия 400 g;
  Пластмасова кофа 5 kg;

 

 

 

 

Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни