KEN HC 948

Миеща машина за везни

Ефективно, щадящо измиване на теглителни системи

Бункерната почистваща машина на KEN е разработена за почистване и дезинфекция на вани и улеи от теглителни системи в хранително-вкусовата индустрия.

Уникалният въртящ се миещ цилиндър осигурява ефикасно почистване на всички измивани компоненти и може да се сменя без използване на инструменти, в случай че това се изисква при измиване на друг тип везни.

Предимства:

 • 2 програми стандартно Възможен е избор на индивидуални програми.
 • Изплакване с гореща вода (80°C).
 • Време за обработка само около 20 – 25 минути.
 • Измива всякакви типове везни и улеи.
 • Щадящото, но ефективно измиване удължава живота на обработваните елементи.
 • Въртящ се миещ цилиндър.
 • Аларма, показвана върху дисплея в случай на неизправност.
 • Измиващият цилиндър може да се настройва спрямо теглителната система с цел постигане на оптимален миещ процес.
 • Миещият цилиндър може да се подменя без използване на инструменти при измиване на различни типове везни.
 • Машината може да бъде поставена в близост до везните – това спестява време за преност до везните – това спестява време за пренос.
 • Спестяваща място конструкция – вратата се отваря навътре.
Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни