HMI® HYDRO-MAX-10

Продукт за кондициониране на мрежова и котлова вода

HMI® HYDRO-MAX-10 е предназначен за директна употреба като антикорозионен реагент, за корекционна обработка на мрежовата вода на топлопреносната мрежа и за захранваща вода.
 • Предпазва от образуване на котлен камък.
 • Разтваря съществуващите накипни отлагания и спомага за отстраняването при задължителните продувки.
 • Образуващият се шлам е добре формиран и подвижен.
 • Пасивира метала и предотвратява корозията в системата.
 • Предотвратява кипенето.
 • Свързва разтворения във водата кислород.

Формулиран е на база неорганични и органични вещества.
HMI® HYDRO-MAX-10 е подходящ за автоматично дозиране.


Препоръчителна дозировка:
Начин на употреба в топлофикационни мрежи:
HMI® HYDRO-MAX-10 се добавя към циркулационната вода чрез автоматично дозиране с контрол на рН.

 • Нормално дозиране
  Ежедневна добавка на HMI® HYDRO-MAX-10 в котелната инсталация.
 • Начална доза
  Обработката с HMI® HYDRO-MAX-10 стартира с добавка средно по 0,615 L на 1 m3 добавъчна вода.
 • Предварително обработена вода
  Смесва се 0,07-0,08 L HMI® HYDRO-MAX-10 за 1 m3 добавъчна предварително обработена вода.

Резултатите от анализа на рН и твърдостта на водата определят точната доза, която е оптимална за всеки конкретен случай.

 

Разфасовки: Туба 20 L, 10 L. 
   
 

 

Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни