hmi® bioforce ODOR

третиране на отпадъчни води в пречиствателни станции


ODOR

е течен биопрепарат, предназначен за използване
в пречиствателните станции за екологично разграждане
на органичните вещества, съдържащи се в отпадните води.

Биопрепаратът съдържа смес от естествени жизнеспособни бактериални култури и подходящи хидролитични биоензими. Контролира образуването на пяна, миризми преди и по време на обработка на отпадните води като спомага за по-бързото разлагане на органичните вещества, като мазнини, масла, протеини, целулоза и нишесте. Активира преобразуването на амоняка и инхибира миризмите от съединения, съдържащи се в хранителните отпадъци. Инхибира образуването на миризми при обезводняване и сушене на утайката в пречиствателните станции.

hmi® bioforce ODOR е биологичен продукт,
в който не се съдържат патогенни микроорганизми.
Подходящ е за автоматично дозиране.

предимства:
............................................................................................
При използването на HMI® BIOFORCE ODOR се постига:

  • Блокиране формирането на пяна.

  • Инхибиране на миризмите.

  • Понижаване количеството утайки.

  • Намаляване натрупването на мазнини.

............................................................................................

Биобасейни преди обработка с hmi® bioforce ODOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биобасейни след обработка с hmi® bioforce ODOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калоуплътнители преди обработка с hmi® bioforce ODOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Калоуплътнители след обработка с hmi® bioforce ODOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни