HMI® FST 501 - flocculant

Високоефективен катионен флокулант

HMI® FST 501 - flocculant
Високоефективен катионен флокулант
С високо молекулно тегло
За професионална употреба
Външен вид: бял гранулиран прахообразен
 

  • Висока ефективност при отстраняването на твърдите вещества
  • Лесно разтворим
  • Действа в широк диапазон на pH, без да променя pH на системата
  • Елиминира използването на неорганичните соли
  • Намалява обемите за съхранение на обработените утайки
  • Икономично дозиране
  • Широкоспектърен – подходящ за обезводняване както на стабилизирани, така и на частично стабилизирани, на първични, вторични и смесени утайки
Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни