HMI® DI/DC

Течен препарат против обледяване и запрашаване на въздуха

АВ: Калциеви соли, Магнезиеви соли, Калиеви соли, Корозионен инхибитор.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Готов за употреба препарат с превантивно и последващо обезледяващо действие. Като течност, много бързо прониква и разтваря снежни и ледени натрупвания, както и предотвратява по-нататъшното им задържане по третираните повърхности. Образува върху тях защитен слой, който след снеговалеж предпазва от заледяване и снежни натрупвания.

Поради хигроскопичните си свойства, HMI® DI/DC задържа фините частици и прах към повърхностите и не позволява разпространението им във въздуха. Успешно поддържа ниво на ниска запрашеност в районите на асфалтирани и неасфалтирани пътища, тунели, строителни площадки и др.

Предназначен за обработка на повърхности, при които образуването на лед и задържането на сняг водят до рискови ситуации. 

Разфасовки:   Туба 13 kg;
   Контейнер 1000 kg.
Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни