HMI® HYGIENE

Биоцид с АДВ пероцетна киселина, за почистване и дезинфекция на всички видове миещи се повърхности, хирургични инструменти и оборудване, отлично премахващ органични замърсявания и кръв

АВ: Пероцетна киселина in situ.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Действа бактерицидно (EN 13727, EN 14561, EN 13697), вкл. туберкулоцидно (EN 14348, EN 14563), фунгицидно (C. albicans, Aspergillus niger - EN 13624, EN 14562), вирусоцидно ( HIV,HBV, HCV, Poliovirus,  Adenovirus, Noro virus, H1N1, H5N1 - EN 14476 ) и спороцидно (Bacillus  subtilis – EN 13704) действие.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Прахообразен препарат за почистване и дезинфекция на повърхности в здравни заведения и обекти с обществено предназначение. Подходящ за употреба в неонатологични, детски и алергологични отделения.

Високоефективен за почистване и дезинфекция на хирургичен и стоматологичен инструментариум, лабораторна стъклария.

Ефективен при премахване на органични замърсявания – наличието на протеини, кръв и друга органична материя не влияе върху биоцидната му активност. Без вредни изпарения при приготвянето на работните разтвори.

Подходящ и за дезинфекция на болнично бельо.

Стабилен работен разтвор до 48 часа.

 

Разфасовки:  Кутия 400 g
   Кофа 5 kg

 

 

Продуктът се използва в следните Професионални сфери

 

Биологични продукти за 
устойчиво почистване,
контрол на миризми и
оползотворяване на
отпадъци
.
Най-съвременната 
стерилизационна
техника от световните 
топ-производители


Специализиран 
дезинфекциращ и
почистващ концентрат
за рециркулируеми
(химически) тоалетни