Най-големият производител на дезинфектанти, антисептици, професионални детергенти и индустриални обезмаслители в България. Дългогодишният опит, професионализъм и стремеж към съвършенство превърна компанията ни в символ на истинската чистота, безупречната дезинфекция и здравословна хигиена. 

HMI Co., Ltd. е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 13485:2003, Директива 93/42/ЕЕС, Директива 98/8/ЕС; OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008. Богатата гама от продукти и съвременни технологии ни дава предимството да задоволяваме високите изисквания и нужди от хигиена и дезинфекция във всички професионални сфери на дейност, a за пълното удовлетворяване на нашите клиенти, доставяме нашите продукти, придружени с подробни консултации, обучения, програми и планове.

Нашето име вече 22 години е символ и гаранция за качество и опит в дезинфекцията и хигиената. 

ПОЛИТИКА
 ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

В рамките на двустранен Българо-германски проект, на 03 Май 2011 г. в "ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД успешно завърши пилотна проверка за прилагане от дружеството на изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите.

HMI е успешнo сертифицирана за съответствие със стандартите ISO 14001:2004 и ISO13485:2003, и получи правото да поставя CE маркировка върху своята продукция.

В продължение на програмата си за модернизация на технологичните процеси, HMI осъществи успешно проект "Нови пазари и устойчиво развитие за ХМИ" по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ТММ-02-50/17.07.2009 г.