МИКРОБИОЛОГ АНАЛИЗАТОР

Повече от 26 години HMI е символ и гаранция за качество и опит в хигиената и дезинфекцията. Във връзка с разрастване на дейността търсим МИКРОБИОЛОГ АНАЛИЗАТОР.Основни отговорности:• Познава действащите стандарти и нормативни документи, отнасящи се до изпитваните продукти.• Извършва ...
Научи повече

ХИМИК АНАЛИТИК

Вдъхновени от многообразието в практиката и влиянието на световните иновации, ние създаваме все по-добри продукти, услуги и решения с все по-широк обхват на действие и приложение, като много от тях решават уникални потребности и нямат аналог. Във връзка с разрастване на дейността в отдел Контрол на ...
Научи повече