Здравеопазване

Здравеопазване

„Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД е водещ производител на продукти за болнична и стоматологична дезинфекция в България още от  създаването на компанията през 1994 г. до сега.

Нашият екип е изцяло отдаден на проучването и разработването на висококачесвени дезинфекциращи и почистващи продукти за контрол на вътреболничните инфекции в болнични заведения.

Нашата мисия, като водещ производител за нуждите на здравеопазването е да предложим на нашите клиенти ефективни и качествени продукти.

Основен фокус в работата ни е съответствието на продуктите ни към приложимите европейски и национални разпоредби с цел грижа за здравето и безопасността на болничният персонал, пациентите, както и опазването на околната среда.