COVID-19 продукти за масова употреба

COVID-19 продукти за масова употреба

„Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД, водещ производител на продукти за дезинфекция и почистване в България, своевременно отговори на нуждите на пазара и разшири портфолиото си с продукти, подходящи за масова употреба.

Основен фокус в работата ни е съответствието на продуктите ни към приложимите европейски и национални разпоредби с цел грижа за здравето и безопасността на клиентите ни, както и опазването на околната среда.