Гаранция за качество

Фокусът на „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД е върху разработването и производството на  качествени продукти за хигиена и дезинфекция. 

Уверено следваме световните иновации и извършваме необходимите инвестиции за създаване и развитие на иновативни продукти и услуги. Стандартите, които покриваме, представляват допълнителна гаранция за отличните свойства на продуктите.