Биологични продукти за почистване, контрол на миризми и оползотворяване на отпадъци

Биологични продукти на базата на живи микроорганизми и ензими

Ново поколение биологични продукти с жизнеспособни непатогенни и условнопатогенни бактериални култури, които разграждат зловонните органични вещества и по този начин премахват изцяло самия източник на миризма, дори и от недостъпни места като
канализацията.

 

Природен процес без наличие на вредни за околната среда вещества 

Продуктите са напълно безвредни за хора, съоръжения, околна среда. Имат почистваща ефективност срещу всички органични замърсявания, която няма аналог. Постига се и резултатно оползотворяване на отпадъците и премахване на миризмите.

 

Ефективни срещу всякакъв тип органични замърсявания

При подходящи условия протичат процеси чрез живи микроорганизми, вместо потенциално отровни химикали и те работят вместо вас, спестявайки ви много дейности, както и разходите за тях. По този начин се постига трайно решение на проблемите. При осигуряване на необходимите им условия за живот, те ще работят ЗАВИНАГИ.