Биологични продукти за почистване, контрол на миризми и оползотворяване на отпадъци

  • Почистване и контрол на миризми
  • Хигиена на санитарни помещения
  • Третиране на септични ямиДокументи
Bioforce Line.pdf