Общи условия

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

На вниманието на потребителите на нашата уебстраница:

 

Уважаеми Потребители,

 

Бихме искали да Ви уведомим за съществуващите правила относно ползването на нашата уебстраница съобразно българското и европейското законодателство. В тази връзка потребителите носят изключителна отговорност за достъпа до уебстраницата ни, което означава, че следва да бъдат запознати и да приемат условията за нейното ползването.

Достъпът до информацията и услугите, поместени на уебстраницата www.hmi-company.com, е безплатен и не изисква предварителен абонамент или регистрация от страна на потребителите.

В случай, че потребителят не е съгласен със съдържанието на Общите условия за ползване, трябва да напусне уебстраницата и да не използва услугите. При  одобрение на Общите условия за ползване потребителят гарантира, че е на възраст 14 (четиринадесет) навършени години.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯТА, ПОМЕСТЕНА В САЙТА ЗА ПРОДУКТИ/УСЛУГИ.

Тази уебстраница служи за предоставяне на обща информация за „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, както и за огромното разнообразие от професионални продукти с утвърдено качество. Относно необходимостта от специализирани съвети за продуктите и услугите, предлагани от „ХИГИЕННО– МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, моля, свържете се директно с наш представител на посочените контакти. Съдържанието на страницата включва информация относно продукти, насочени към широка целева група, и може да съдържа информация, която не е относима към законодателството във Вашата държава. Следва да се има предвид, че не поемаме отговорност за достъпа до тази информация, която при определени обстоятелства не отговаря на съответните валидни законови процедури. Не носим отговорност за пълнотата, актуалността и точността на информацията. Изключва се отговорност за преки или косвени щети от нематериален или материален вид. Употребата на продуктите се извършва на собствения риск на потребителя, освен ако неточна информация е записана умишлено или вследствие на груба небрежност.

 

 1. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪВЕТИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД

Всички запитвания относно допълнителна информация за продуктите, за професионален съвет за правилнатата им употреба, както и за всякакви други въпроси, моля да се свържете с нас на:

Тел: (062) 634 609

Национален телефон: 0700 13 503

Мобилен телефон: 088 783 5779

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №:81А

 

Във връзка с използването на полето относно запитвания за продукти, за професионален съвет, за правилнатата им употреба, както и за всякакви други въпроси, потребителят следва да попълва информацията добросъвестно.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА

Възможните връзки с други уебстраници, както и използването от потребителя на такива връзки, са предмет на настоящите Общи условия. Всяка употреба, различна от разрешената, е изрично забранена. Страницата може да съдържа връзки (т.е. „хипервръзки“) към други уебсайтове с цел улесняване на достъпа до тях, които се поддържатт от трети страни. Поместената в тях информация е неизвестна на „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД и ние не поемаме отговорност за тяхното съдържание. Предоставените от нас връзки към уебстраниците на трети страни и поместените твърдения служат за Ваше улеснение и ние изрично се разграничаваме от съдържанието им и не поемаме отговорност за евентуални нарушения на нормативни разпоредби или права на трети страни.

Системните администратори на „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД модифицират настройките на уебстраницата и нейното съдържание, като премахват, ограничават или временно прекратяват достъпа. Извършените промени се оповестяват по подходящ начин на потребителите.

„ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД не гарантира, че уебсайтът, информацията, съдържанието, софтуерът, материалите или продуктите ще бъдат постоянно достъпни. В тази връзка отговорността за вредите, които могат да възникнат от липсата на достъпност, е изключена.

„ХИГИЕННО – МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД не носи отговорност за възможните грешки или пробиви в сигурността, които могат да възникнат, когато потребителят използва браузър, който не е актуализиран или е несигурен.

Потребителят приема, че уебстраницата е създадена и разработена добросъвестно по поръчка на „ХИГИЕННО – МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, с информация от вътрешни и външни източници. Потребителят освобождава „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД от отговорност по отношение на надеждността, полезността или фалшивите очаквания, които уебсайтът може да предизвика по време на сърфирането на потребителя.


       5.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят гарантира, че информацията, предоставена на „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД чрез онлайн формуляри, е вярна и носи отговорност за точността или верността.

Потребителят се задължава да не вмъква, предава или разпространява:

 • Съдържание, което е расистко, ксенофобско, порнографско, защитаващо тероризма или нарушащо правата на човека;
 • Съдържание, което благоприятства действия, които са незаконни, клеветнически, насилствени или противоречащи на закона, морала, нравите и обществения ред;
 • Информация или съдържание, които нарушават основните права и обществената свобода, признати както в Конституцията, така и в международните договори;
 • Информация или съдържание, което нарушава правата на интелектуална и индустриална собственост, патенти, търговски марки или авторски права на „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД или на трети страни;
 • Неразрешена или непоискана реклама, спам, верижни имейли, пирамидални структури и други;
 • Софтуер за данни (вирус и злонамерен софтуер), който може да причини увреждане на компютърната система на доставчика на достъп, неговите доставчици или трети потребители на интернет.

       6. AВТОРСКИ ПРАВА И РЕСТРИКЦИИ

Цялото съдържание, поместено на уебстраницата www.hmi-company.com, е обект на авторски права съгласно правната регламентация на Република България и на ЕС. В това съдържание се включват следните обекти, но не само: всички снимки, фотографии, графики, изходни кодове, софтуерни продукти, аудио файлове, видео файлове, текстови файлове и други подобни.

Снимките на „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД за пресата могат да се използват само с публицистична цел, а когато се възпроизвеждат и/или изменят по електронен път е задължително да се добавя текст за авторско право „© [година] HMI. Всички права запазени“.

Търговската марка „HMI“, логото на „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, всички наименования на продукти и/или оформления на продукти са регистрирани търговски марки на „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, неговите свързани дружества, лицензодатели или партньори в съвместни предприятия. Всяко неразрешено използване или злоупотреба с тези търговски марки изрично се забранява и представлява нарушение на законите за търговските марки, авторски и други права върху интелектуалната собственост, както и на законите за нелоялна конкуренция.

 

 1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Всяка информация, предоставена по силата на или във връзка с използването на този уебсайт, се счита за собственост на „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД. Потребителят не трябва да разкрива такава информация на трети страни без предварителното писмено съгласие на „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД.

 

 1. БИСКВИТКИ

„Бисквитката“ е текст, който се поставя на твърдия диск на компютър само след като бъде дадено разрешение. Когато потребителят даде своето съгласие за използване на бисквитки, текстът се изтегля в малък файл. Бисквитките действат като филтри за сигурност, за да позволят достъп до услуга и позволяват на уебприложенията да изпращат информация до отделни потребители. По технически причини, строго свързани с компютърната сигурност, порталът използва бисквитки на сесията (бисквитки, които автоматично се изтриват от браузъра на потребителя, когато той е затворен) и запазва IP адреса на посетителите, които имат достъп до тази страница. В това отношение сайтът не придобива лични данни на потребители. Бисквитките не се използват за предаване на лична информация.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политиката за защита на личните данни, които „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД обработва, е на разположение на потребителите на следния линк:
https://www.hmi-company.com/UserFiles/лични%20данни.pdf

 

 1.  ОТГОВОРНОСТ НА „ХИГИЕННO –МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД

Всяка отговорност на „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД за щети, възникнали от използването на този уебсайт – независимо от законовото основание, включително правата за предявяване на искове, е ограничена до щетите, причинени умишлено или поради груба небрежност. Доколкото „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД носи някаква задължителна отговорност, поради нарушени съществени договорни задължения, общата сума на всеки иск за подобни щети е ограничена до тази на предвидимите щети, без да се засяга отговорността на „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД по действащите закони за продукти или по дадени гаранции. Гореспоменатите ограничения на отговорността не се отнасят и за случаи на смърт, наранявания или увреждания на здравословното състояние на хора, когато „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД е действала с груба небрежност.  „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД полага усилия да пази уебсайта от вируси, но не може да гарантирама пълната липса на такива. Затова потребителите следва самостоятелно да вземат мерки за осигуряване на достатъчна защита от вируси (напр. с антивирусни програми) преди да се изтеглят документи и данни. „ХИГИЕННО–МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД не гарантира, че предлаганите на уебсайта услуги няма да имат неизправности или грешки, както и че ще бъдат постоянно достъпни.