HMI® SL BQ E - алкален концентрат за почистване и дезинфекция с пяна
HMI® SL BQ E - алкален концентрат за почистване и дезинфекция с пяна

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Премахва органични и трайни минерални замърсявания от силно замърсени миещи се повърхности и оборудване:
стомана, неръждаема стомана, изкуствени материали, подова керамика, санитарен фаянс, стъкло и др. НЕПРИЛОЖИМ ВЪРХУ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
+ Подходящ както за машинно, така и за ръчно почистване
+ Подходящ за обработка на повърхностите на моторни превозни средства, превозващи храна
+ Пенлив
+ Не съдържа хлор

ВИД НА БИОЦИДА
+ Течност
+ Концентрат

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Почистване и дезинфекция на миещи се повърхности, инвентар, оборудване, съоръжения
+ Почистване на обекти за производство и търговия с храни
+ Подходящ за професионална употреба
+ Приложим във ветеринарна медицина и ХВП / заведения и обществени сгради

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В 100 g
+ Четвъртични амониеви съединения 1 - 3 g

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно
+ Фунгицидно (вкл. C.albicans) 

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №0736-1/06.02.2008г.

РАЗФАСОВКИ:  10 kg
   20 kg


СРОК НА ГОДНОСТ:
 3 години

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
Клас на опасност: Корозия на кожата, клас 1В.