HMI® ALCALINE - препарат за машинно обезмасляване на силно замърсени детайли
HMI® ALCALINE - препарат за машинно обезмасляване на силно замърсени детайли

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Машинно обезмасляване на силно омаслени детайли от стомана или чугун след пластична деформация (дълбоко изтегляне)
+ Приложим при различни методи и способи за почистване в тихи, циркулационни или ултразвукови вани, при машини с високо или ниско налягане, чрез струйни инсталации
+ Предпазва междуоперационно от корозия
+ Нископенлив, подходящ за машинно почистване

Не е подходящ за алуминиеви детайли.

ВИД НА ПРОДУКТА
+ Течност
+ Концентрат
+ Силно алкален

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Междуоперационно почистване на повърхностите на детайлите
+ Подготовка и почистване на повърхности при детайли за последващо нанасяне на галванични покрития
+ Електрохимично обезмасляване на детайли
+ Обезмасляване преди емайлиране
+ Обезмасляване преди нанасяне на оцветители, вкл. и прахово боядисване
+ Почистване на детайли чрез ултразвук
+ Подходящ за професионална употреба
+ Приложим в индустрията 

РАЗФАСОВКА:   25 kg

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години