CETRIDINE® RD - почистващ и дезинфекциращ концентрат за повърхности и оборудване
CETRIDINE® RD - почистващ и дезинфекциращ концентрат за повърхности и оборудване

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Подходящ за всички видове миещи се повърхности, предмети и оборудване
+ Широкоспектърен дезинфектант
+ Съдържа корозионен инхибитор - осигурява защита срещу корозия
+ Без формалдехид

ВИД НА БИОЦИДА
+ Течност
+ Концентрат

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Дезинфекция и почистване на всички видове миещи се повърхности
+ Подходящ за употреба в помещения със завишен инфекциозен риск
+ Подходящ за професионална употреба
+ Приложим в здравни и лечебни заведения / ветеринарна медицина и ХВП / заведения и обществени сгради 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В 100 g
+ Глутарал 10 g
+ Четвъртични амониеви съединения 9 g

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. MRSA и Туберкулоцидно)
+ Фунгицидно
+ Вирусоцидно
+ Спороцидно

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №2508-2/16.05.2019

РАЗФАСОВКИ:  1 kg
   5 kg
   10 kg


СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта. Класове и категории на опасност: Остра токсичност, орална, категория 4. Остра токсичност, инхалационна, категория 4. Корозия на кожата, категория 1В. Сериозно увреждане на очите, категория 1. Респираторна сенсибилизация, категория 1. Кожна сенсибилизация, категория 1А. Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 3.