HMI® HYGIENE CE - дезинфектант за инструменти и медицинска апаратура
HMI® HYGIENE CE - дезинфектант за инструменти и медицинска апаратура

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Почистване и дезинфекция в една стъпка
+ Подходящ за почистване на всички видове миещи се повърхности на медицинска апаратура и инструментариум
+ С приятен аромат

ВИД НА БИОЦИДА
+ Прахообразен
+ Концентрат

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
+ Високостепенна предстерилизационна дезинфекция на хирургични и стоматологични инструменти. 
+ Дезинфекция и почистване на всички видове миещи се повърхности на медицинска апаратура, лабораторна стъклария, оборудване и инструментариум
+ Дезинфекция и почистване на хирургично бельо
+ Подходящ за професионална употреба
+ Приложим в здравни и лечебни заведения

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
+ Натриев перкарбонат; 
+ N, N,-етиленбис [N-ацетилацетамид] (тетра ацетил етилен диамин)

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
+ Бактерицидно, вкл. туберкулоцидно
+ Фунгицидно
+ Вирусоцидно (HIV/HBV)
+ Спороцидно

РАЗФАСОВКИ:  1 kg
   5 kg

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта. Клас на опасност: Сериозно увреждане на очите, кат. 2.