HMI® PEROSTER CE - високостепенна дезинфекция
HMI® PEROSTER CE - високостепенна дезинфекция

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Подходящ за високостепенна дезинфекция на медицински инструменти, оборудване, уреди, вътрешни и външни повърхности на кувьози
+ Формула без алдехиди
+ Дезинфекция на базата на активен кислород
+ Подходящ за използване в ултразвукови вани
+ Стерилант за термочувствително оборудване
+ Съдържа корозионен инхибитор

ВИД НА БИОЦИДА
+ Гранули или прах

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Почистване и дезинфекция на медицински инструменти и апаратура
+ Високостепенна дезинфекция
+ Подходящ за професионална  употреба
+ Приложим в здравни и лечебни заведения / ветерина медицина и ХВП

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО
+ Пероцетна киселина, получена от in situ от тетраацетилетилендиамин и натриев перкарбонат

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. MRSA)
+ Фунгицидно (вкл. Дрождецидно)
+ Микобактерицидно (вкл. Туберколоцидно)
+ Вирусоцидно
+ Спороцидно

РАЗФАСОВКИ:  1 kg
   10 kg


СРОК НА ГОДНОСТ:
 2 години

Използайте биоцидитепредпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.