HMI® IDO SPRAY - бърза дезинфекция на малки повърхности
HMI® IDO SPRAY - бърза дезинфекция на малки повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Дезинфектант на алкохолна основа
+ Подходящ за почистване на малки по площ повърхности и предмети, включително оборудване, апаратура, прибори и предмети
+ Формула без алдехиди и оксидиращи агенти
+ Не оставя следи по третираните повърхности
+ Не се налага изплакване след обработка
+ Съдържа корозионен инхибитор - предпазва третираните повърхности и предмети

ВИД НА БИОЦИДА
+ Течност
+ Готов за употреба

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол малки повърхности и предмети
+ Подходящ за професионална и масова употреба
+ Приложим в здравни и лечебни заведения / ветеринарна медицина и ХВП / заведения и обществени сгради / индустрия / третиране на води

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО в 100 g
+ Етанол 72 g

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. MRSA)
+ Фунгицидно (вкл. дрождецидно)
+ Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
+ Вирусоцидно

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №2536-2/08.05.2020

РАЗФАСОВКИ:  0,750 L
   1 L
   5 L
   10 L


СРОК НА ГОДНОСТ:
 2 години

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
Класове и категории на опасност: Запалими течности, категория 3.