hmi® bioforce MCR - биологично отстраняване на миризми
hmi® bioforce MCR - биологично отстраняване на миризми

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Биологичен продукт на базата на живи микроорганизми и ензими
+ Бързо отстранява и ефикасно контролила всички неприятни миризми от органичен характер: миризми от храни, тютюн, животински миризми, биологични отпадъци
+ Подходящ за почистване на места, обитавани от домашни животни
+ Mигновенно и неутрализира както съществуващите, така и създаващите се в момента миризми
+ Разгражда самия източник на миризмата на микробиално ниво
+ Действа дълготрайно
+ Безвреден биологичен продукт

ВИД НА ДЕТЕРГЕНТА
+ Течност
+ Готов за употреба

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Премахване и контрол на органични неприятни миризми
+ Подходящ за професионална употреба
+ Приложим във ветеринарна медицина и ХВП / заведения и обществени  сгради / третиране на води


СЪСТАВ

+ Бързодействащ неутрализатор
+ Специфично действащи микроорганизми за разграждане на зловонни органични вещества
+ Компоненти за стимулиране действието на микроорганизмите

РАЗФАСОВКA:  0,750 L


СРОК НА ГОДНОСТ: 1,5 години