HMI® GELASEPT НЕВИДИМА ЗАЩИТА - ГЕЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ
HMI® GELASEPT НЕВИДИМА ЗАЩИТА - ГЕЛ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Дезинфекциращ гел на алкохолна основа
+ Широк спектър на действие
+ Бързо действие
+ Съдържа щадящи кожата съставки
+ Подходящ за продължителна употреба

ВИД НА БИОЦИДА
+ Гел
+ Готов за употреба

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Хигиенна дезинфекция на ръце
+ Подходящ за масова употреба

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО В 100 g
+ Етанол 67-72 g

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. Туберколоцидно и MRSA)
+ Фунгицидно (Candida albicans)
+ Вирусоцидно (BVDV, Vaccinia, HBV, HCV, HIV)

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №1444-4/30.09.2020г.

РАЗФАСОВКИ:  0,005 L
   0,120 L
   0,500 L
   5 х 3 ml
   40 x 3 ml


СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години


Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта. 
Клас на опасност: Запалими течности, категория 3.