CETRIDINE ® EXTRA KM - почистващ и дезинфекциращ концентрат за под и повърхности
CETRIDINE ® EXTRA KM - почистващ и дезинфекциращ концентрат за под и повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Почистване и дезинфекция в една стъпка
+ Подходящ за всички видове миещи се повърхности и предмети
+ Формула без алдехиди

ВИД НА БИОЦИДА
+ Течност
+ Концентрат

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Почистване и дезинфекция на миещи се повърхности, предмети и оборудване в отделения и помещения със завишен инфекциозен риск, изискващи висок клас на чистота.
+ Подходящ за професионална употреба
+ Приложим в здравни и лечебни заведения / ветеринарна медицина и ХВП

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
+ Четвъртични амониеви съединения - децилдиметиламониев хлорид 5.8 - 6.3 g
+ Четвъртични амониеви съединения  - N-(3-аминопропил)-N-додецил-пропан-1,3-диамин (Diamine) - 5.3 - 5.8 g

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. MRSA)
+ Фунгицидно
+ Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
+ Пълно вирусоцидно 

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №2503-3/30.10.2020г.

РАЗФАСОВКИ:  1 L
   5 L
   10 L


СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години

 

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
Клас на опасност: Корозивен за кожата, категория 1В, Н314. Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите, категория 1, Н318. Опасно за водната среда - хронична опасност, категория 2, Н411.