HMI® PROFIDI -  течен сапун за дезинфекция на ръце
HMI® PROFIDI -  течен сапун за дезинфекция на ръце

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подходящ за измиване на ръце, тяло и коса
Подходящ за ежедневна употреба
+ Съдържа щадящи кожата съставки
+ pH 5.5 - 6.5

ВИД НА БИОЦИДА
+ Течен
+ Готов за употреба

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Хигиенно измиване на ръце с дезинфекциращ ефект
+ Подходящ за професионална и масова употреба
+ Приложим в здравни и лечебни заведения / ветеринарна медицина и ХВП / заведения и обществени сгради / индустрия / третиране на води

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО В 100 g
+ Четвъртични амониеви съединения 0,6 g

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. MRSA)
+ Дрождецидно (C. albicans)
+ Фунгицидно 

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №2554-3/22.05.2020г.

РАЗФАСОВКИ:  0,750 L
   5 L


СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
Клас на опасност: Сериозно увреждане/дразнене на очите, категория 2. Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 3.