HMI® RODA - почистващ и дезинфекциращ концентрат за под и повърхности
HMI® RODA - почистващ и дезинфекциращ концентрат за под и повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ
+ Перфектни измиващи и дезинфекциращи свойства
+ Подходящ за всички видове миещи се повърхности и предмети
+ Не уврежда третираните повърхности

ВИД НА БИОЦИДА
+ Течност
+ Концентрат

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
+ Почистване и дезинфекция на миещи се повърхности в здравни заведения
+ Почистване и дезинфекция на миещи се повърхности, влизащи в контакт с храни
+ Подходящ за професионална употреба
+ Приложим в здравни и лечебни заведения / ветеринарна медицина и ХВП / заведения и обществени сгради / индустрия / третиране на води

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО В 100 g
+ Четвъртични амониеви съединения 10 g

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
+ Бактерицидно (вкл. MRSA)
+ Фунгицидно (вкл. дрождецидно)
+ Микобактерицидно (вкл. туберколоцидно)
+ Вирусоцидно 

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЗ №2501-4/30.10.2020г.

РАЗФАСОВКИ: 1 kg
  5 kg
   10 kg


СРОК НА ГОДНОСТ: 
3 години

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.
Клас на опасност: Корозивен за кожата, клас 1В. Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория 1. Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1. Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 1.